actueel Arbovisie Opleiding en Advies

MVO wijzer

Vanaf heden kunnen wij ook begeleiden tot certificatie ..
Lees meer »

Arbozorg

Wat is arbozorg?
Arbozorg, een veel gebruikte term. Zowel de wetgever als de opdrachtgevers stellen steeds vaker en steeds strengere eisen ten aanzien van de zorg voor arbeidsomstandigheden. Feitelijk houdt de term arbozorg in dat men voldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden in acht dient te nemen. Hierbij gaat het erom dat als men redelijkerwijs kan vermoeden dat bepaalde handelingen of juist het nalaten ervan, nadelige gevolgen voor de arbei­dsomstandighe­den kunnen veroorzaken, men daar preventieve maatregelen voor dient te treffen. Arbozorg geldt ten aanzien van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van eenieder die bij de activiteiten van de organisatie betrokke­n is.

Hoe kunt u zorg dragen voor de arbeidsomstandigheden?
Arbozorg valt of staat met het beheersbaar hebben en houden van processen in de organisatie en de voortdurende optimalisatie ervan. Middels implementatie van een arbozorgsysteem waarin is vastgelegd hoe u omgaat met de verplichtingen zoals deze vanuit de Arbo-wet worden gesteld, kunt u het voorgaande realiseren. De meest gebruikte arbozorgsystemen zijn:

Waarmee kan ArboVisie b.v. u van dienst zijn?
U kunt bij ons terecht voor alle aspecten met betrekking tot arbozorg cq. Arbotechnische zaken. Hierbij valt te denken aan het opzetten van een arbozorgsysteem, opleidingen, een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), projectveiligheidsplannen, bedrijfshulpverleningsplannen, toolboxmeetings, etc.
ArboVisie b.v. heeft ruime ervaring in alle voorkomende branches.

De mogelijkheden en de kosten
Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden en de kosten, nodigen wij u gaarne uit om contact met ons op te nemen voor een nadere toelichting en/of het aanvragen v­an een offerte, dit alles uiteraard geheel kostenloos en vrijblijvend.

Reageer nu door het invulformulier in te vullen