actueel Arbovisie Opleiding en Advies

MVO wijzer

Vanaf heden kunnen wij ook begeleiden tot certificatie ..
Lees meer »

Toolboxmeetings - onderwerpen toolboxmeeting

­­­

Het houden van maandelijkse toolboxmeetings (VGM-overleg) is een eis vanuit de VCA. Ko­rt en bondig moet een veiligheidsonderwerp besproken worden. De eerste maanden is het bedenken van een onderwerp nog wel te doen, maar dan een tijdje wordt het steeds lastiger een goed onderwerp te vinden. Daarnaast gaat er veel tijd zitten in­ het op papier zetten e­n uitwerken van een toolboxmeeting. ­

Toolbox CD

Daarom heeft ArboVisie een Toolbox CD sa­mengesteld. Deze bevat 100 onderwerpen (en hiermee kunt u dus 10 jaar vooruit…), Deze toolboxmeetings zijn direct te gebruiken, inclusi­ef presentielijst. Dus binnen 5 minuten heeft u een complete toolbox, die zo gehouden kan worden. De kosten van de toolbox CD bedragen € 129,50 (ex btw) per stuk, dat komt neer op iets meer dan 1 euro per compleet uitgewerkte toolboxmeeting.

Bekijk een ­voorbeeld van de toolboxmeeting

­ ­

Onderwerpen die u aantreft op de Toolbox CD:

 • Aanbrengen verfproducten in besloten ruimte
 • Aardlekbeveiliging
 • Adembescherming Algemeen
 • Algemene gevaren bij lassen en snijden
 • Algemene regels elektrische handgereedschappen
 • Algemene regels voor het gebruik van gereedschap
 • Algemene regels voor kleine handgereedschappen
 • Arbowet
 • Arm- en handbescherming
 • Beschermende kleding
 • Besloten ruimten algemeen
 • Betekenis pictogrammen
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Blusstoffen
 • Bouwliften en werkbakken
 • Brand en explosie
 • Brand- en explosiegevaar in besloten ruimten
 • Brandbestrijding
 • Draagbare boormachines
 • Draagbare slijptollen
 • Eigenschappen gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit algemeen
 • Ervaring en vakmanschap
 • Explosiegrenzen
 • Factoren voor brand en explosie
 • Filter maskers
 • Gehoorbescherming
 • Gevaar elektrocutie bij lassen
 • Gevaar voor elektrocutie in besloten ruimte
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevaarsymbolen schadelijke stoffen
 • Gevaren autogeen lassen en snijden
 • Haken en staalkabelstroppen
 • Handzaag en vijlen
 • Hangsteigers
 • Hecht- en schiethamers
 • Hellende en platte daken
 • Hijsgereedschap algemeen
 • Hoofdbescherming
 • Houtbewerkingsmacines
 • Kabelhaspels en verlengkabels
 • Kettingen en kettingstroppen
 • Knelgevaar bij hijsen
 • Kolomboormachines
 • Ladders en trappen
 • Lasbrillen en laskappen
 • Lassen en snijden in besloten ruimten
 • Lawaai
 • MAC waarden
 • Medische begeleiding en training mbt besloten ruimten
 • Melding bijna ongevallen
 • Menselijk falen
 • Moersleutels
 • Ongevallen
 • Onveilige handelingen en situaties
 • Oogbescherming
 • Persluchttoestellen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen
 • Persoonsgebonden risicofactoren
 • Pneumatisch gereedschap
 • Productinformatie & etikettering
 • R&S zinnen en gevarendiamant
 • Rechten en plichten werknemers
 • Regels en voorschriften bij brand
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
 • Risico’s
 • Rolsteigers
 • Schoonmaakwerk in besloten ruimten
 • Soorten branden
 • Soorten gevaarlijke stoffen
 • Stalen steigers
 • Statische elektriciteit
 • Stroomdoorgang door het menselijk lichaam
 • Tangen en klemmen
 • Technische en organisatorische risicofactoren
 • Technische maatregelen voor betreden besloten ruimte
 • Touwstroppen en hijsbanden
 • Valbeveiliging
 • Vast opgestelde machines algemeen
 • Vast opgestelde slijpmachines
 • Veilig aanslaan va­n lasten
 • Veilig aanslaan van lasten 2
 • Veilig werken met hoogwerkers
 • Vergiftigingsfactoren
 • Verse lucht kappen
 • Verstikkings- en vergiftigingsgevaar
 • Verwonding door kortsluiting
 • Voetbescherming
 • Voorkomen kantelen van hijskranen
 • Waarom pbm’s
 • Wat is brand of explosie
 • Wegwerpmaskers
 • Werken op hoogte

  ­ ­